Aalborgs parker bør fredes

0
Hans Henrik Henriksen. Byens grønne åndehuller skal sikres for eftertiden. Arkivfoto.
En ny biodiversitets-plan skal sikre god natur i både byen og i landdistrikterne

Uanset om man bor midt inde i Aalborg eller ude i landdistrikterne, bør man som borger i Aalborg Kommune have mulighed for at få gode naturoplevelser i sit nærområde.

– For borgerne i midtbyen har byens parker stor betydning. Derfor bør parkerne i Aalborg fredes, så vi er sikre på, at der fremover ikke vil blive skåret små bidder af dem, der kan bruges til byudvikling. I forhold til andre store danske byer har Aalborg relativt få og små byparker. Det er derfor vigtigt, at vi bevarer byens parker som åndehuller for såvel naturen som for byens borgere.

Det fastslår by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Han peger på, at i København og flere andre store danske byer er byparkerne allerede fredet.

En fredning af byparkerne i Aalborg skal bevare hver enkelt park som et grønt naturområde midt i byen.

Men det må ikke være til hindring for, at byens parker kan blive lagt om, så de fremover kan blive mindre veltrimmede og dermed også mere naturlige.

Byrådet har for nyligt vedtaget en ny strategi for at fremme biodiversiteten i Aalborg Kommune, hvor naturen i højere grad end i dag bliver sat fri på kommunens egne arealer.

Ligesom Aalborg Kommune med held har arbejdet i årevis for at fremme kulturlivet i kommunen, skal kommunen også arbejde for at fremme naturens mangfoldighed og som et velfærdsgode også sikre adgang til god natur for kommunens borgere.

Det kan ske på mange forskellige planer.

I byens parker og andre grønne frirum, som i dag er præget af kontrol og orden og derfor også af mange, store ensformige plæner, kan man stille og roligt løsne op for den stramme kontrol. Nogle plæner skal stadig klippes jævnligt, men mange andre kan nøjes med at blive klippet en eller to gange årligt. Det vil gøre det muligt for de kedelige, ensformige plæner at udvikle sig frem til naturlige blomsterenge, hvor det summer af sol og sommer.

På den måde kan parkerne blive til gode levesteder for mange forskellige sommerfugle, bier og svirrefluer samt et væld af forskellige vilde blomster.

Når naturen på den måde bliver sat fri, bliver den også langt mere spændende for de besøgende.

Det skal være nemt at opleve den nye bynære natur, efterhånden som naturen slippes fri. Det kan ofte gøres ganske enkelt. Eksempelvis ved at klippe stier gennem de vilde blomsterenge.

Gennem en bevidst planlægning kan man sikre, at naturen inde i byen har en høj kvalitet – både som biodiversitetsområder og til rekreativt brug.

– I Golfparken er der allerede i dag flere sjældne blomster. Hvis naturen i Golfparken i højere grad får lov til at være vild, kan de sjældne blomster forhåbentlig kvittere ved at brede sig og blive mere almindelige, end de er i dag, siger Hans Henrik Henriksen.

Aalborg Kommune er imidlertid meget mere end selve Aalborg by.

Målt i areal omfatter Aalborg Kommune hele 1.137 kvadratkilometer.

Ud af kommunens i alt godt 210.000 borgere bor 70.000 uden for Aalborg by.

Aalborg Kommune er derfor ikke kun en bykommune, men også en af Danmarks store landkommuner.

Borgerne på landet skal derfor også have adgang til fin natur, og det er ikke helt så selvfølgeligt, som det var en gang.

Dels er nutidens agerland langt mere intensivt dyrket end førhen, og dels er mange markveje blevet nedlagt, så det kan være svært at komme ud i naturen.

– Vi har i forbindelse med kommunens nye biodiversitetsplan haft en god dialog med Landbrug & Fødevarer. Mange landmænd har jo noget marginaljord, der kan udnyttes til mere natur, siger Hans Henrik Henriksen.

Gennem jordfordeling arbejder kommunen på at erhverve et stort område til skovrejsning nær Lundby Krat.

– At gå tur i skoven er meget populært hos danskerne. Derfor har vi lagt Lundby Krat, som jo er ejet af kommunen, ud til urørt skov, hvor naturen har første prioritet, og vi er også i færd med at se på, hvordan vi kan forbedre naturen i kommunens andel af Hammer Bakker, siger Hans Henrik Henriksen.

Da Hans Henrik Henriksen kommer fra Nibe, har han helt naturligt en stor veneration for Limfjorden.

Limfjorden er en unik naturperle, der skal beskyttes.

En ren Limfjord er i sagens natur godt for fjordens fugleliv og mange fisk – og dermed også for mennesket.

– Limfjorden har allerede i dag stor rekreativ værdi, men det kan sagtens blive bedre, siger rådmanden.

Eksempelvis kan der etableres nye stier, der gør det nemmere at besøge Limfjorden. En anden mulighed er at henvende sig mere direkte til lystfiskere, både lokale og turister, som målgruppe.

– Danmark er i særklasse, når det gælder fiskeri efter havørred. Det giver turismen omkring Limfjorden et stort potentiale. Mange tyske lystfiskere strømmer til Danmark, da fiskeriet er meget bedre her end i Tyskland. Samtidig er der også mange norske lystfiskere, der rejser til Danmark, da det er så kostbat at fiske efter laks i de sydnorske elve, at mange almindelige mennesker ikke kan være med, siger Hans Henrik Henriksen.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close